Zavíráme

ZAVÍRÁME!!! DONUTILY NÁS K TOMU PŘETRVÁVAJÍCÍ NESHODY S OBCÍ LITOHOŘ

Vážení klienti, končíme!

Velice nás to mrzí, zejména kvůli našim stálým zákazníkům, kteří se k nám každý rok vraceli, ale už nemůžeme jinak.

Z důvodu krátké sezony jsme chtěli námi nabízené služby rozšířit o multifunkční halu s wellness, bowlingem a multifunkčním sportovním povrchem (tak abychom zlepšili poměr vysokých provozních nákladů na přípravu sportovišť a provozu celého areálu proti krátké době sezónní využitelnosti), toto nám bohužel obec neumožnila. Zásadní naší chybou bylo, že jsme velkou část našich aktivit realizovali na obecních pozemcích.

Věc se má následovně: od roku 2005 jsme měli od obce pronajaté tenisové kurty, šatny a 7 dřevěných chatek. Měli jsme je pronajaty „zadarmo“. Ovšem tak zadarmo to samozřejmě nebylo. Platili jsme veškeré výdaje za energie spojené s provozem fotbalového klubu Litohoř - šatny, kropení fotbalového hřiště, napouštění požární nádrže, údržba a úpravy obecních pozemků v celém areálu, každoroční nákup nové antuky, chystání kurtů na sezónu a celoroční údržbu areálu (cca 12000 m2). Dále takové drobnosti jako, občerstvení fotbalového klubu, spolupořádání dětských dnů, apod.

V jiných městech či obcích je běžné, že pokud nějaký spolek či společnost udržuje obecní sportoviště a podporuje rozvoj obce, je obcí podporován třeba i finančně, což jsme my NIKDY NEPOŽADOVALI!!! Naopak do areálu jsme postupně za 12 let nainvestovali více jak 22.000.000,- Kč (nikoliv z dotací, jak s oblibou někteří nepřejícní občané tvrdí, ale z vlastních zdrojů) a dalších cca 5.000.000,- Kč do údržby areálu.

Během 12 let jsme postupně vybudovali nebo zakoupili:

A mnoho dalších drobností

Naším cílem bylo postupně vybudovat jedinečný komplex vhodný jak pro oslavy, sportovní soustředění, firemní akce, tak (z osobních sympatií) pro motorkáře. Měl vzniknout komplex s možnosti celoročního provozu s multifunkční sportovní halou, wellness a bowlingem, na kterou jsme chtěli od obce odkoupit cca 1000 m2 obecních pozemků. Paní starostka Bustová nám však sdělila, že odprodej části pozemku v zastupitelstvu určitě neprojde, ale kdybychom měli zájem, mohli by nám prodat celý areál. Na to si nechali zpracovat neuvěřitelný odhad na cca 25.000.000,- Kč (což bohužel není v dnešní době a v místě provozu areálu ani reálná tržní cena celého areálu včetně všech našich investic). V odhadu byly např. jen tenisové kurty bez oplocení a pozemků ohodnoceny na cca 12.000.000,- Kč, přestože specializovaná firma postaví 8 tenisových kurtů tzv. na „klíč“ pod 3.000.000,- Kč (tedy za oněch 12 mil. Kč by firma postavila více než 30 tenisových kurtů!!!). To nám nepřišlo jako zrovna seriozní nabídka. Po odmítnutí nabídky z naší strany, byla cena snížena na cca 10.000.000,- Kč (za tenisové kurty, 7 nezateplených chatek a pozemky pod areálem). Ovšem ani tuto cenu jsme nebyli ochotni akceptovat, neboť se zdaleka nepřibližuje tržní ceně v Litohoři (obci s necelými 600 obyvateli a více jak 30 km od nejbližšího krajského nebo okresního města).

Po všech peripetiích s prodejem obec od nabídky upustila a jednostranně nám oznámila, že budeme platit nájem 200.000,- Kč a k tomu „sponzorovat“ fotbalový klub (platit energetické výdaje spojené s provozem sprch, šaten, kropení fotbalového hřiště), energii za napouštění požární nádrže, budeme kupovat novou antuku, chystat kurty na sezónu, platit celoroční údržbu kurtů a přilehlých pozemků za to můžeme pronajímat obecní tenisové kurty a 7 chatek. Bohužel vezmeme-li v úvahu veškeré tyto náklady plus nájem, není možné, aby zisk plynoucí z využití čistě obecního majetku – tj. 8 kurtů a 7 nezateplených chatek stačil na údržbu obecního majetku a museli jsme ho dotovat z dalších našich aktivit. Tímto způsobem padla jakákoliv možnost rozšíření areálu o multifunkční halu, díky které bychom mohli areál důstojně provozovat.

Obec si musí sehnat nového nájemce nebo bude areál provozovat sama. Budeme ovšem zvědaví, kdo za těchto podmínek a jak dlouho bude tento komplex provozovat. Také nás bude zajímat, kolik přijede návštěvníků, když nebudou k dispozici zejména minigolf, plážový volejbal, lezecká stěna, dětská hřiště, kamenné grily, části chodníků, plotů, veškerá okrasná zeleň, zavlažovací systém na tenisových kurtech a mnoho, mnoho dalšího.

Ano, jedná se o mnohamilionové investice, které jsme samozřejmě obci nabídli k odkupu. Pokud o ně nebude mít obec zájem, neumíme si představit provoz bez vybavení, restaurace v areálu i ostatního zázemí. Osm kurtů, sedm chatek a budova šaten příliš mnoho návštěvníků nepřiláká. V tuto chvíli jsme nabídli naše nemovitosti s veškerými investicemi k prodeji jako celek s tím, že se budeme muset domluvit na užívání obecní plochy, na které jsou naše investice vybudovány. Pokud se najde někdo, kdo bude ochoten splnit nepřiměřené požadavky obce, budeme rádi, areál pak třeba neskončí.

Nicméně pokud nikdo takový v brzké chvíli nepřijde (což je pravděpodobnější), postupně odstraníme veškeré naše investice a v areálu zůstanou jen vybydlené budovy, které budou smutnou vzpomínkou na vysoce moderní sportovní areál.

Pro představu rozsáhlosti změn, které jsme v areálu provedli za posledních 12 let, si můžete prohlédnout přiložené fotografie. Fotografie nezachycují úplný počátek našeho působení a jsou zde již patrné některé z investic a modernizací, abyste si ale udělali obrázek, jak asi areál vypadal před 12 lety, budou fotografie pro ilustraci jistě dostačující.

Nezbývá než obci popřát, aby příští nájemce či majitel, splnil požadavky obce a investoval do rozvoje areálu minimálně stejně i více svého času a prostředků než my.

Závěrem bychom Vám poděkovali za důvěru a spolupráci během uplynulých dvanácti let. Věřte, byli jsme zde rádi.

Pracovní tým CHOPPER´S PUB A SPORTLAND

info@sport-land.cz